Stichting Effectief Voorschrijven Buiten Indicatie (Foundation for effective off-label prescription)
Stichting Effectief Voorschrijven Buiten Indicatie (Foundation for effective off-label prescription)

PENGHC patient info

Brain power


Information for patients

Below, you can find a link to a download with a list of Frequently Asked Questions (in English, Dutch and German) and our answers for patients with ALS regarding the treatment, and information to share and discuss with healthcare providers. If your question is not addressed, feel free to summit yours through the Contact form. 

Kan iedere arts het bestaande penicilline en hydrocortison behandelprotocol voorschrijven?
Ja. Het protocol kan worden voorgeschreven door iedere arts, huisarts, revalidatiearts, KNO-arts, neuroloog et cetera. De arts dient daarbij aan te geven dat de behandeling voldoet aan de huidige stand der wetenschap, en kan daarvoor de zojuist gepubliceerde case report gebruiken.

Zal de inspectie voor de gezondheidszorg geen bezwaar maken?
Nee, niet zolang de arts de KNMG-richtlijn voor off-label voorschrijven volgt, en de behandeling goed documenteert, dan zal de IGZ geen bezwaar maken.

Hoe weet ik als arts zeker dat ik geen fouten maak die de IGZ mij zal aanrekenen?
Om zeker te zijn dat de behandeling goed wordt uitgevoerd is het raadzaam dat de arts contact opneemt met de apotheek die ook de eerdere behandelingen binnen KNMG-richtlijnen en IGZ-eisen heeft uitgevoerd via ALS-info@apotheekdab.nl. Deze apotheek is bekend met de KNMG-richtlijnen kan de vanwege IGZ benodigde dossiervorming verzorgen voor de arts. 

Information for healthcare providers

Below, you can find a link to download an Information Brochure (in Dutch) for healthcare providers regarding the treatment for patients with ALS, and information to share and discuss with your patients, colleagues, experts or relevant governance boards. Also provided is a link to download with a list of Frequently Asked Questions (in English and Dutch) and our answers. If your question is not addressed, feel free to summit yours through the Contact form. 

Share by: